Artikler

Revisionsfirmaet KIM HERSLAND

Statsautoriseret Revisor

 

Syn og skøn i skattesager om transfer pricing

ARTIKEL af statsautoriseret revisor Kim Hersland

 

Antallet af transfer pricing sager er i de senere år steget, og skattemyndighedernes fokus på afregninger mellem selskaber og over landegrænserne er intensiveret betydeligt. Selv ministeren udtaler sig om det. Sagerne er komplicerede, og der bruges mange ressourcer fra både SKAT og fra virksomhederne og fra begge sider også kvalificerede ressourcer.

 

Læs hele artikel

 

_________________

 

A og B indkomst - et tilbagevendende problem indenfor filmproduktion

Af Statsautoriseret revisor Kim Hersland, og Advokat Michael Christiani Havemann (H) og Advokatfuldmægtig Andreas Fibiger Nørfelt, Brix Jensen Havemann Djurhuus, Advokataktieselskab.

 

Indledning

Det er ofte vanskeligt at afgøre, om den, der arbejder for filmproducenten er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Men det er altid nødvendigt at tage stilling hertil, da der gælder helt forskellige regler for disse to forhold. Det medfører en betydelig økonomisk risiko for arbejdsgiveren at klassificere sine filmarbejdere forkert.

 

Læs hele artiklen

 

_________________

 

Revisornævnet og Officialmaksimen

ARTIKEL af statsautoriseret revisor Kim Hersland

 

Antallet af sager i Revisornævnet er vokset eksplosivt i de senere år, og dermed er behovet for at vurdere hvilke kompetencer og retningslinjer, der rent faktisk gælder for revisornævnet også vokset.

 

Revisornævnet bruges i dag til indbringelse af klager over revisorer, men i forhold til kompetencerne sker der i ukendt udstrækning indbringelse af revisorer for forhold, der ligger ud over revisornævnets kompetencer, ligesom spørgsmålet om indbringelse er blevet en del af den forhandlingstaktik, klienter i nogle tilfælde anvender i f.eks honorarspørgsmål, uanset om dette er omfattet af nævnets kompetencer eller ej.

 

Herudover har der i den seneste tid fra FSR Danske Revisorer været rejst kritik af størrelsen og omfanget på sanktionerne fra Revisornævnet side, og der har i den sammenhæng også på det seneste været en direkte tilkendegivelse af en vis manglende forståelse af afgørelserne og præmisserne i afgørelserne.

 

Læs hele artiklen